Sökningar

Bildnamn Bibelsökning efter ord


För att börja sökningen klickar du på förstoringsglaset längt upp till vänster eller med tangentbordskommandot Alt + S.

Det finns flera sätt att söka men de vanligaste är Enkel och Bibel

Enkel – används normalt för att söka i en bok som inte är Bibel, t.ex. i kommentarer (men kan även användas för Bibel)

Bibel – används för att söka efter en vers i Bibeln.

Bibelsökning

Se till att det på sökraden står: Sök All bibeltext i Alla avsnitt i Svenska Folkbibeln 98 (eller Bibel 2000 eller någon annan bibelöversättning)

I sökrutan anger du sedan ett ord t.ex. helig. Du hittar en mängd bibelverser.

Bibelsökning i en översättning

Bildnamn Sökning efter fras

Om du i stället anger en fras inom citationstecken t.ex. ”helig helig helig” så får du fram två versar.

Om du anger flera ord så måsta samtliga ord finnas i versen men inte i den ordning du skriver dem. Om de anger orden inom citationstecken så måste orden stå exakt som de står inom citationstecknen.

Prova att skriva: helige ande
Prova sedan: ”helige ande”

I första fallet finns båda orden i versen men nödvändigtvis inte intill varandra eller i rätt ordning. I senare fallet står de exakt som du skrivet.

Bibelsökning i flera översättnigar

Bildnamn Sökning i samlingen: Biblar - Svenska

Men du kan också söka flera Biblar. Ibland byter vi bibelöversättning och kommer ihåg en formulering från den Bibel vi använde tidigare men hittar den inte i den nya. Ibland använder vi flera översättningar samtidigt och kommer inte ihåg i vilken översättning ett visst uttryck fanns. Då kan det vara bra att söka i samtliga Biblar.

Om jag vill ha fram verser med utrycket ”ödmjukade sig” så finns det i elva verser i SFB och 1917 men bara nio verser i B2000. Genom att föra musen över den tomma rutan på B2000 för Jes 53:4 får jag fram vad det står där. Genom att söka i flera bibelöversättningar kan man hitta bibelställen som annars kan vara svåra att hitta eftersom du inte kommer ihåg i vilken översättning formuleringen fanns.

För att göra detta anger du Sök All bibeltext i Hela Bibeln i Alla Biblar.

Ett ännu bättre sätt kan vara att definiera en samling som du t.ex kallar Biblar-Svenska

Om du har t.ex. Lilla bibelstudiepaketet eller Allsvenskan har du ju tillgång till flera bibelöversättningar. Du kan också köpa till en översättning åt gången om du vill gå långsamt fram. I hittar butiken du de produkter som finns på svenska.

Tillagd i varukorgen