Svenska Folkbibeln

Svenska Folkbibeln för Logos bibelstudieprogram

  • Artnr: SFB_nl

Beskrivning av artikel

Svenska Folkbibeln för Logos bibelstudieprogram En ny, alternativ bibelöversättning har tagits fram av Stiftelsen Svenska Folkbibeln. Sedan 1983 har Stiftelsen Svenska Folkbibeln arbetat med att översätta Bibeln till modern svenska. Stort bistånd och experthjälp har man haft från stiftelsen och bibelforskningsinstitutet Biblicum. Arbetet har kunnat bedrivas med hjälp av insamlade medel och utan statliga bidrag vilket får betraktas som historiskt. Våren 1996 publicerades Svenska Folkbibelns översättning av NT. Parallellt med Nya Testamentet har Stiftelsen Svenska Folkbibeln arbetat med en ny version av Gamla Testamentet. Denna version är delvis en nyöversättning från grundtexten och delvis en revidering av 1917-års översättning. Hela Bibeln presenterades till advent 1998.

Denna elektroniska version innehåller också alla noter och parallellhänvisningar som ingår i den trycka version, samt tillägg innehållande förkortningar, index, Kristus i Gamla testamentet, sakupplysning och kartor.

Tillagd i varukorgen