Hur ska Bibeln översättas

Hur ska Bibeln översättas

  • Artnr: HURBO

Beskrivning av artikel

Av Seth Erlandsson. Hur skall Bibeln översättas? Svaret är givetvis: så korrekt som det bara är möjligt. Men vad innebär det? Det är profeternas/bibeltexternas budskap, tankar, upplevelser, påstående som skall översättas, säger Seth Erlandsson i denna skrift, inte vad vi tror är möjligt att tänka och säga för vanliga människor i en viss tid. Bibelöversättare, som troget vill förmedla vad Bibeln säger och står för, får inte anpassa texternas innehåll till "vetenskapens" inomvärldsliga synsätt. Seth Erlandsson ger konkreta exempel på olikheter mellan Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 och hur många av olikheterna beror på att Bibelkommissionen tar sin utgångspunkt i modern vetenskapssyn på Bibelns tillkomsthistoria. Den synen ger inget utrymme för profetior i GT som får sin verkliga och sakliga uppfyllelse i NT. Den leder till att NTs tolkning av GT inte kan anses stämma med GTs ursprungliga innebörd. Jämförelser görs främst mellan ställen i Första Mosebok, Jesaja, Psaltaren och Ordspråksboken.

Tillagd i varukorgen