Eusebios Kyrkhistoria

Eusebios Kyrkhistoria - den äldsta kyrkohistorien

  • Artnr: EUS

Beskrivning av artikel

Denna bok är den äldsta kyrkohistorien och den är skriven av Eusebios av Cæarea. Han var en av fornkyrkans lärdaste män och anses inleda den patristiska teologins guldålder på trehundratalet.

Eusebios var mycket produktiv och förenade ett historiskt intresse med starkt engagemang i samtiden. Han var både exeget och teolog och tog livlig del i dåtidens lärostrider, han var krönikör och kyrkans förste materialsamlare. Eusebios avspeglar de radikala förändringarna vid denna vändpunkt i världshistorien bättre än någon annan och är en god representant för den tid som fick skåda den förste kristne kejsaren.

Det arbete som har gjort Eusebios odödlig är hans Kyrkohistoria, som täcker perioden från krykans grundande fram till Konstantins seger över Licinius år 324. Men titeln skall inte missförstås så att Eusebios hade för avsikt att skriva den uttömmande historien om kyrkans framväxt och växlande öden fram till hans egen tid.

Hans arbete representerar en otroligt rik samling av historiska fakta, dokument, excerpter och en mängd skrivelser från den tidiga kyrkan. För den som vill fördjupa sig i urkristendomen och den kristna kyrkans tidigaste historia är Eusebios Kyrkohistoria naturligtvis oumbärlig. Men även situationen i dagens kyrka och samhälle får en tänkvärd och fruktbar belysning vid läsningen av denna berömda bok.

Tillagd i varukorgen