Åkessons översättning

Åkesons bibelöversättning för Logos bibelstudieprogram

  • Artnr: ÅKE

Beskrivning av artikel

Åkesons översättning för Logos bibelstudieprogram

Åkesson är en annorlunda Bibel som är översatt ord för ord och ligger därför mycket nära grundtexten. Den är därför inte lika enkel att läsa, men är ett trevligt och användbart komplement till en vanlig Bibel speciellt i studiesyfte.

Helge Åkeson var född i Skåne 1831 och började tidigt studera Bibeln. Då han i den dåvarande översättningen fann "ej så få brister och avvikelser från ordets egentliga mening", lärde han sig själv grekiska, hebreiska och arameiska för att kunna forska vidare i grundtexten. Han beslöt sig för att göra en helt ny översättning, in i minsta detalj trogen grundtexten, så som han uppfattade den. Hela Bibeln utgavs av Fribaptistsamfundet 1911 och har sedan dess utkommit i flera upplagor.

Åkessons översättning anses mer troget återge grundtexten än andra översättningar.

OBS: Detta är en elektronisk Bibel för Logos Bibelstudieprogram

Tillagd i varukorgen