Logos 7 installation

För att installera Logos 7 på din dator klickar du en av följande filer beroende på om du har PC eller MAC

Filnamn  

LogosSetup.exe (PC) 

LogosMac.dmg (Mac)